fbpx

Derfor viser smultringøkonomi veien mot en bedre verden

En gjennomgang av Kate Raworths "Doughnut Economics" - et kompass som består av 7 prinsipper for å tenke som en økonom i det 21. århundre.

Vi trenger nye økonomiske tanker og løsninger for å takle utfordringene vi står overfor i det 21. århundre. Kate Raworths Doughnut Economics gir oss et kompass, og 7 prinsipper for å tenke som en økonom i det 21. århundre.

Verden står overfor enorme utfordringer. Vi har et klima i endring og raskt tap av naturmangfold. Planeten vår har tålegrenser, som vi må respektere for at kommende generasjoner også skal ha et trygt hjem. Hva kan vel være bedre  for å svelge denne deprimerende virkeligheten enn litt søtbakst?

Hvorfor en smultring?

Smultringøkonomi er et kompass som kan guide oss gjennom disse store krisene. Oppdraget er å bygge en økonomi som fungerer innenfor planetens tålegrenser, samtidig som vi skaper et grunnlag for at mennesker kan leve gode liv i dag.

Se for deg en smultring, den består av to sirkler: en ring i midten, og en litt større utenfor.

Den største sirkelen er planetens tålegrenser, hvis vi tråkker utenfor disse blir jorda et mindre vennlig sted å bo i framtiden. Her finner vi ting som klimaendringer og forsuring av havet, dersom vi tøyer disse grensene for langt kan hele økosystemer kollapse. Det er slike vippepunkter som definerer planetens tålegrenser.

Den innerste sirkelen viser oss de behovene vi mennesker må oppfylle for å leve gode liv. Her kan vi velge selv hva vi vil sette, men mange er nok enig i at tilgang på mat og rent vann, utdanning, ytringsfrihet og sanitære forhold alle er ting vi mennesker trenger for å leve ut vårt fulle potensiale.

Samfunnet må tilpasse seg i smultringens saftige kakedeig: vi må ikke skyte utenfor planetens grenser, samtidig må vi passe på at ingen faller i hullet i midten av smultringen.

Hva betyr det?

Smultringøkonomi snur opp-ned på regnestykket, fordi man setter naturen i fokus. Vi har i lang tid fokusert på hva som skal til for at økonomien skal fungere, og latt dette hensynet gå på bekostning av globale økosystemer. Nå er det på tide å sette bærekraft i senter for økonomisk utvikling. Smultringøkonomi gir oss en mål for økonomien. Snarere enn en løsning, presenterer den et kompass vi kan bruke for å finne veien mot en bærekraftig framtid.

7 prinsipper for å tenke som en økonom i det 21. århundre:

  1. Endre målet: Vi må slutte å styre etter Bruttonasjonalprodukt, dersom det vi ønsker er å skape gode liv for mennesker i dag og i framtiden, så må vi tørre å spørre hva som virkelig skal til for at vi skal leve gode liv.
  2. Se det store bildet: Verden er mer enn bare finansiell kapital. Vi må også investere i de andre kapitalene – som humankapital, sosial kapital, institusjonell kapital og naturkapital.
  3. Dyrk menneskets natur: Vi mennesker er mer enn bare individer som maksimerer vår egennytte – heldigvis. Vi er sosialt tilpasningsdyktige vesener som ønsker å gi vårt lille bidrag til en bedre verden.
  4. Verden er kompleks og dynamisk: Vanlige økonomiske analyser tar utgangspunkt i statiske analyser av likevekt, til tross for at verden er enormt kompleks og dynamisk av natur. Det er viktig å huske at vilkårene forandres med tiden, fordi verden er i kontinuerlig endring. Det som ikke lønner seg i dag, kan være morgendagens oljeeventyr!
  5. Vi trenger en inkluderende økonomi: Vi må sørge for en rettferdig fordeling av ressurser. Spesielt blir dette viktig nå som vi skal gjennom en bærekraftig omstilling av økonomien.
  6. Økonomien må bli regenerativ: Dagens lineære økonomi er ikke bærekraftig. Vi tar for mye ressurser ut av naturen, og avfallet vårt forurenser store deler av jordas økosystemer. Løsningen på disse to problemene er å skape sirkulære løsninger slik at materialene vi allerede har lagt beslag på, sirkulerer i økonomien og skaper mer velferd!
  7. Bli vekst-agnostisk: Det er noen som sier at vi må ha “grønn vekst” for å klare overgangen til bærekraftsamfunnet, mens andre sier at vi må gå inn for negativ vekst. Det begge perspektivene har til felles er at de fokuserer på vest i BNP, men hva om vi isteden ble vekst-agnostikere og sier at vi behøver en økonomi som fungerer uavhengig av om økonomien vokser eller ikke?

NB! Dette er kortversjon av essayet «Denne smultringen viser vei mot en bedre verden» som sto på trykk i Morgenbladet 2. oktober 2020: https://morgenbladet.no/ideer/2020/09/denne-smultringen-viser-vei-mot-en-bedre-verden

Ønsker du å lære mer om smultringøkonomi?

Vi tilbyr kurs, workshops og foredrag om smultringøkonomi. Klikk her for mer info og priser.

Del på Facebook
del på Linkdin
Del på twitter

Flere artikler fra Myldring

Bærekraft
Marie Storli

Det sirkulære veikartet: Slik kommer du i gang med satsingen på sirkulær økonomi

Norsk økonomi er bare 2,4 prosent sirkulær. Samtidig har norske myndigheter som ambisjon at vi skal bli et foregangsland innen sirkulær økonomi. I dette blogginnlegget introduserer vi “det sirkulære veikartet for finansnæringen”.

Les mer »