fbpx

Slik kommuniserer du troverdig om bærekraft

Slik kommuniserer du bedriftens bærekraftfokus på en mest mulig troverdig måte, uten å virke for påtrengende.

Bærekraft er på alle sin agenda. Å fremstå som “grønn” blir stadig viktigere. Samtidig er kampen om troverdighet og oppmerksomhet større enn noen gang. Hvordan kommuniserer du bedriftens bærekraftfokus på en mest mulig troverdig måte, uten å virke for påtrengende? Her er seks tips til ting det er viktig å tenke over før du setter i gang.

#1: Vær bevisst på måten du bruker bærekraftsbegrepet

Alle snakker om bærekraft, men få snakker om hva det egentlig betyr. I regjeringens oppdaterte havstrategi “Blå Muligheter” blir ordet bærekraft nevnt hele 95 ganger på 48 sider. Det er faktisk ikke slik at jo flere ganger man “roper” ordet ut, jo mer troverdighet får man. Ved å overeksponere forbrukere for begrepet “bærekraft”, risikerer man ikke bare at det mister sin evne til å skape reaksjoner og refleksjoner, man risikerer også at det mister sin betydning. Skal du fremstå som troverdig, er det helt essensielt at du har et bevisst forhold til måten du bruker begrepet på.

#2: Vær tydelig og ærlig

Det er ingen hemmelighet at det tar en betydelig mengde tid, risiko og ressurser å bli et grønt selskap. Å jukse seg til en grønn profil utad, uten å gjøre endringene internt, er imidlertid ikke veien å gå. I dag følger både medier, politikk og organisasjonsliv stadig nøyere med på hva selskaper og bedrifter faktisk gjør. I tillegg er forbrukere stadig mer opptatt av å følge med på selskapers og bedrifters praksis. Skal du kommunisere troverdig om bærekraft er det viktig at du formidler den fulle og hele sannheten. Du må kunne dokumentere påstandene dine. Vær ærlig og tydelig, ikke kom med hvite løgner. 

#3: Erkjenn dine svakheter

Å ta en tydelig og klar posisjon når det kommer til bærekraft og stå for den, innebærer ikke bare at du må ha grundig innsikt i bedriftens positive påvirkning på miljø og samfunn, du må også ha grundig innsikt i bedriftens negative påvirkning. Å være åpen om vanskelige utfordringer man ikke nødvendigvis har svar på, men jobber med å løse, er en del av det å være transparent. Det er kun ved å erkjenne sine svakheter – hva man ikke er god nok på – at man kan vite hvor forbedringer kan gjøres, samt bygge en strategi som oppnår resultater og skiller seg ut i mengden. 

#4: Vis handlekraft

Skal du kommunisere troverdig om bærekraft holder det ikke å fortelle at du er opptatt av bærekraft, og that’s it. Du må vise handlekraft og føre bevis for ditt bærekraftfokus. Dette betyr at du må bygge kommunikasjonen på hva bedriften din faktisk gjør – og på en bærekraftsstrategi med konkrete tiltak og mål. I stedet for å si at “vi skal bli klimapositive innen 2030”, er det for eksempel mye mer informativt og konkret å si at “vi skal redusere våre karbonutslipp med 5 % hvert år de neste 10 årene”. 

#5: Fokuser på helheten, ikke enkelttiltak

Når du kommuniserer om bærekraft holder det ikke bare å fortelle at bedriften du jobber i har byttet fra plast- til papirposer, at dere har kjøttfri lunsj hver mandag eller at dere sorterer avfallet. Å rive seg litt løs fra alle enkelt-tiltakene og være tydeligere på overbygningen, hvorfor og hvordan bedriften tar bærekraft inn i egen forretningsstrategi, er noe av det viktigste du kan gjøre. Fortell hvor bedriften din vil med enkelt-tiltakene, sett konkrete mål, og lever på målene. 

#6: Du vil sjeldent gjøre alle til lags

Sist, men ikke minst, å kommunisere sitt bærekraftfokus er krevende, og kravene øker. I en tid hvor forbrukere i stor grad har gått lei det samme grønne budskapet, vil du sjeldent klare å gjøre alle til lags. Å kartlegge ulike interessenters forventninger – og ta stilling til hvilke av forventningene bedriften kan og bør svare på, er derfor helt vesentlig. En slik kartlegging av interessenter bør ikke bare ligge til grunn for selve bærekraftsstrategien, men også for bedriftens kommunikasjonsstrategi. 

Del på Facebook
del på Linkdin
Del på twitter

Flere artikler fra Myldring

Bærekraft
Marie Storli

Det sirkulære veikartet: Slik kommer du i gang med satsingen på sirkulær økonomi

Norsk økonomi er bare 2,4 prosent sirkulær. Samtidig har norske myndigheter som ambisjon at vi skal bli et foregangsland innen sirkulær økonomi. I dette blogginnlegget introduserer vi “det sirkulære veikartet for finansnæringen”.

Les mer »