fbpx

Vi samarbeider med Circular Norway

Vi er så heldige å få samarbeide med Circular Norway og Finansforbundet om å utarbeide en rapport om finansnæringens rolle som pådriver for sirkulær økonomi.

I samarbeid med næringslivet jobber Circular Norway for å fremme sirkulær økonomi i Norge. Sammen skal vi kartlegge hva finansnæringen allerede gjør for å bidra til sirkulær økonomi, i Norge og i utlandet. Med dette vil vi bidra til bedre forståelse av hvilke muligheter og utfordringer sirkulær økonomi innebærer for næringslivet i Norge. 

Veien til bærekraft går gjennom sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi er et verktøy for å sikre at ressurser forblir i økonomiens kretsløp så lenge som mulig. Dette oppnår man ved å redusere bruken av nye råvarer, samt å redusere avfall og forurensning fra produksjon og forbruk til et minimum.

De ti årene som ligger foran oss vil preges av store, dyptgripende endringer i de økonomiske rammevilkårene. Derfor gjelder det å ligge i tet, og lære av dem som lykkes. 

Hva kan finansnæringen gjøre?

Finansnæringen har en viktig rolle da kapital er avgjørende for å sikre en bærekraftig omstilling og utvikling av samfunnet. Finansnæringen er stor og variert, men i grove trekk består den av «rådgiveren», «investoren», «finansieringen» og «forsikreren».

I alle disse rollene har næringen et stort potensial for å påvirke samfunnsutviklingen gjennom å skape bevissthet og stille krav til hva pengene finansierer, forsikrer eller investerer i.

Det betyr også nye, meningsfylte jobber for ansatte i finansnæringen.

Kan du bidra?

Har du erfaringer du ønsker å dele, eller har du forslag til aktører vi bør snakke med? Vi vil gjerne høre fra deg om tiltak, strategier eller virkemidler som kan bidra til å akselerere den grønne sirkulære omstillingen. Send ditt tips til Alexander Christiansen i Circular Norway på  ac@circularnorway.no eller telefon 481 78 088. Prosjektet ferdigstilles våren 2022.

Les også: Slik må vi innrette økonomien i det 21. århundre

Del på Facebook
del på Linkdin
Del på twitter

Flere artikler fra Myldring

Bærekraft
Marie Storli

Det sirkulære veikartet: Slik kommer du i gang med satsingen på sirkulær økonomi

Norsk økonomi er bare 2,4 prosent sirkulær. Samtidig har norske myndigheter som ambisjon at vi skal bli et foregangsland innen sirkulær økonomi. I dette blogginnlegget introduserer vi “det sirkulære veikartet for finansnæringen”.

Les mer »