fbpx

Er det sånn at kvinner ikke er interessert i styreverv?

Hvordan skal flere kvinner få styreverv, om det ikke finnes en anledning til å rekke opp hånda? Vi må slutte å evaluere om kvinner har lyst til å bli styremedlemmer basert på om de sier nei, og heller evaluere hva det er vi selv kommuniserer når vi håper på et ja. 

Ifølge SSB er det i dag få kvinner i Norge som har styreverv i aksjeselskaper. Er problemet at kvinner ikke får muligheten til å ta disse vervene, eller er problemet at de sier nei når de først blir spurt? 

For noen uker siden ble jeg kontaktet av Elise Sæle Dahle. Hun er gründer av Haltenbanken, og trengte hjelp til å finne styreleder til selskapet UND. Fremfor å gi hun en liste med navn fra mitt eget nettverk, foreslo jeg at vi heller kunne skrive en utlysning i nyhetsbrevet vårt Kule Kvinns. Dette er et nyhetsbrev vi sender ut annenhver uke med mål om å rette fokus på temaer som setter fart på kvinners muligheter i arbeidslivet.

Jeg var overbevist om at vi kom til å få masse respons. Skuffelsen var derfor stor når vi innså at ingen av våre 400 abonnenter hadde vist interesse. Den stereotypiske måten å reagere på dette: kvinner vil ikke ha styreverv. Vår måte å reagere på dette: Vi må ha solgt inn dette for dårlig og vært for lite presise. Derfor prøver vi igjen. 

Ny utlysning av vervet

Så, hva valgte vi å gjøre annerledes da vi lyste ut vervet på nytt? Da vi lyste ut styrevervet i første omgang, skrev jeg følgende: “UND søker styreleder med kompetanse innenfor en eller flere av følgende områder: økonomi, vekst, skalering og retail”. Av erfaring vet vi at kvinner ofte tenker at man må huke av “alle” punkt på lista for å søke på utlysninger, og at menn generelt sett er flinkere til å søke selv om de ikke nødvendigvis oppfyller alle krav. 

Men helt ærlig, hvem har erfaring med alle de områdene vi listet opp? Veldig få. Da vi lyste ut styrevervet på nytt valgte vi å endre fra “UND søker styreleder” til “selskapet UND søker styremedlemmer”. Ved å påpeke at vi søkte etter medlemmer og ikke en leder, ville vi ufarliggjøre det å rekke opp hånda ved å åpne opp for verv fra mer enn bare én person. Vi tydeliggjorde også hva som var forventet av personen som søkte med tanke på tidsbruk, møtefrekvens og om vervet er honorert. 

Resultatet? Ved forsøk to var det allerede syv kvinner som rukket opp hånda, og de er i aller høyeste grad kvalifisert.

Tips til å få flere kvinner til å si “ja”

Så, hva er mine beste tips for å få flere kvinner til å si ja og rekke opp hånda til styreverv?

  • Vær konkret med vilkårene. Hvor mye tid tar det? Får man betalt, og hvor mye?
  • List opp den viktigste kompetansen du ser etter. Gjerne skill mellom hva man “må” kunne, og hva som er “fint” å kunne.
  • Unngå å skrive at man søker etter “Norges beste styreleder”. På Finn.no får jeg 3397 treff når jeg søker på “den beste” i stillingsannonser. Etter min erfaring er dette noe kvinner sjelden identifiserer seg med. 
  • Hvis du ikke får napp på første forsøk, endre språket og prøv igjen (Elise sitt tips!) 

Ved å følge disse tipsene er jeg overbevist om at du får flere kvinner til å vise interesse ved neste styreutlysning. Lykkes vi med dette, bidrar vi ikke bare med å øke andelen kvinner i Norge som har styreverv i aksjeselskaper. Vi bidrar også til å nå FNs bærekraftsmål nummer 5, som handler om likestilling mellom kjønnene. Det tror jeg vi alle er enige om at er et viktig mål å jobbe mot sammen.

For ordens skyld, dette innlegget ble publisert i Bergens Tidende den 21. november 2021. Innlegget er skrevet av Synnøve Hokholt Sagafos, daglig leder i Myldring, samt styremedlem i Horde og Rethinking Economics Norge.

Del på Facebook
del på Linkdin
Del på twitter

Flere artikler fra Myldring

Bærekraft
Marie Storli

Det sirkulære veikartet: Slik kommer du i gang med satsingen på sirkulær økonomi

Norsk økonomi er bare 2,4 prosent sirkulær. Samtidig har norske myndigheter som ambisjon at vi skal bli et foregangsland innen sirkulær økonomi. I dette blogginnlegget introduserer vi “det sirkulære veikartet for finansnæringen”.

Les mer »