fbpx

Slik bruker du FNs bærekraftsmål til å komme i gang med bærekraftarbeidet

Vi er godt i gang med et nytt år. Kanskje er dette året hvor dere ønsker å gi bærekraftarbeidet deres et løft? I dette blogginnlegget viser vi deg hvordan du og resten av teamet kan ta i bruk FNs bærekraftsmål for å komme i gang med bedriftens bærekraftarbeid.

Først og fremst, hva menes med begrepet bærekraft? Bærekraft er et stort ord som innebærer mye. Den mest kjente definisjonen på bærekraftig utvikling er fra Brundtland kommisjonen, og lyder som følger: 

«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Hvorfor en bærekraftstrategi?

I dag er bærekraft på alle sin agenda. Å jobbe mot en mer rettferdig og bærekraftig verden, anses av UN Global Compact som fremtidens største forretningsmulighet. For å sikre at bærekraft får tilstrekkelig fokus i egen virksomhet, velger mange bedrifter å etablere en egen bærekraftstrategi. Med en god strategi blir det enklere å prioritere hva man skal jobbe med, samt være bevisste på hva man faktisk legger i det å jobbe med bærekraft.

Bli kjent med FNs bærekraftsmål

For å gjøre en prioritering på hvilke områder din bedrift kan bli bedre på bærekraft, er det en god øvelse å starte med å gå gjennom FN sine 17 bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å bekjempe de store utfordringene vi som verdenssamfunn står overfor i dag. Bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål. De omhandler å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Ved å gå gjennom bærekraftmålene, kan dere som team prioritere hvilke av målene dere ønsker å jobbe aktivt med. 

Oppgave 1: Gå gjennom bærekraftsmålene sammen

Start med å gjennom bærekraftsmålene sammen. Diskuter om målene er relevant for bedriften din, og noe dere ønsker å jobbe med. Marker målene dere vil jobbe med.

Eksempel: For oss i Myldring er det naturlig å tenke at mål nummer 1 om å utrydde fattigdom, ikke er noe vi kan jobbe aktivt med. Delmål 5.5, som handler om å sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv, er imidlertid noe vi jobber aktivt med på en daglig basis. Som et ansatteid selskap med hovedvekt av kvinnelige eiere og ansatte, brenner vi for at kvinner må være med å eie og drive selskaper.

Oppgave 2: Ny diskusjonsrunde

Når dere har valgt ut målene som er relevante for bedriften, er det smart å ta en ny diskusjonsrunde om valg av mål innad i teamet. Kanskje har dere valgt ut for mange? Les dere også opp på delmålene per mål.

Når dere er ferdige med oppgave én og to, har dere blitt litt bedre kjent med alle målene. Dere har også valgt dere ut noen tydelige bærekraftområder dere ønsker å jobbe med videre. Dette vil gjøre det enklere for de ansatte å være bevisst på hvilke områder innenfor bærekraft dere jobber med.

Lykke til!

Trenger du hjelp med å lage en bærekraftstrategi?

Vi i Myldring hjelper bedrifter med å forbedre sitt bærekraftsarbeid gjennom kunnskapsutvikling, markedsforståelse og forretningsutvikling. Dersom du trenger hjelp til å kommunisere ditt bærekraftsarbeid, har vi også kompetanse på det!

Del på Facebook
del på Linkdin
Del på twitter

Flere artikler fra Myldring

Bærekraft
Marie Storli

Det sirkulære veikartet: Slik kommer du i gang med satsingen på sirkulær økonomi

Norsk økonomi er bare 2,4 prosent sirkulær. Samtidig har norske myndigheter som ambisjon at vi skal bli et foregangsland innen sirkulær økonomi. I dette blogginnlegget introduserer vi “det sirkulære veikartet for finansnæringen”.

Les mer »