fbpx

Derfor kommer ikke små og mellomstore bedrifter i gang med bærekraftarbeidet

Skal vi lykkes med det grønne skiftet, er vi avhengige av å ha små og mellomstore bedrifter med på laget. I dette blogginnlegget oppsummerer vi de vanligste årsakene til at SMB-er ikke kommer i gang med bærekraftarbeidet.

I dag er det registrert rett over 600 000 bedrifter i Norge. Nesten alle disse bedriftene er definert som små og mellomstore bedrifter (SMB-er), det vil si bedrifter med under 100 ansatte. Ifølge SSB er det faktisk kun 0,6% av bedriftene i Norge som har over 100 ansatte. Likevel, når det er snakk om bærekraftarbeid og selskaper i media, er det til stadig fokus på de aller største selskapene. Hver og en av de små selskapene har kanskje ikke så stort fotavtrykk hver for seg, men totalt sett har de en høy miljøpåvirkning.

Muligheter for SMB-er i det grønneskiftet

Rapporten “SMB-enes rolle i det grønne skiftet” er et forprosjekt utarbeidet av NyAnalyse og Footstep for Klima- og miljødepartementet (KLD). Den har som mål å identifisere status, utfordringer og muligheter i det grønne skiftet sett fra perspektivet til små og mellomstore bedrifter i Norge. Rapporten viser blant annet til at lederne i små og mellomstore bedrifter er engasjerte og motiverte, men mangler tid og kompetanse til å planlegge og gjennomføre grønn omstilling. Et annet viktig funn er at SMB-er som prioriterer vekststrategi ofte nedprioriterer grønn innovasjon. Rapporten fremhever også at det er en positiv sammenheng mellom reguleringer og innovasjon. Med andre ord, for å få SMB-sektoren i gang trenger man antageligvis strengere reguleringer.    

Årsaker til at bedriftene ikke kommer i gang med bærekraftarbeidet

Rapporten identifiserer blant annet følgende barrierer for at SMB-sektoren ikke kommer i gang med bærekraftarbeid: 

 

  • Mangel på kompetanse om bærekraft: De små selskapene har sjelden en egen bærekraftsansvarlig, og de mangler kompetansen. Det er vanskelig å navigere i hvilke kunnskap de skal tilegne seg, og det er tidkrevende. 
  • Undervurderer sin egen miljøpåvirkning: Mindre selskaper tenker ofte at bedriften deres har liten miljøpåvirking – siden de er små.
  • For kort planleggings-horisont: Å legge om driften til å bli mer bærekraftig er noe som ofte må skje på litt lengre sikt. Mindre selskaper har ofte kortere planleggingshorisont, og tiltak på kort sikt tar oppmerksomheten.
  • Vanskelig å navigere i støtteordninger og lover: Det finnes en rekke ordninger for små og mellomstore bedrifter for å hjelpe dem med det grønne skiftet, og det kommer en rekke lover og regler som kan ha stor påvirkning på bedriftene. Disse er det vanskelig å orientere seg i. 
  • Mangel på tid: Små selskaper har ikke overskuddet det krever til å sette i gang med arbeidet. De har ofte en hektisk hverdag, og lite overskudd til å sette i gang med nye oppgaver.
  • Mangel på penger: Å velge mer bærekraftig og legge om deler av driften er ofte dyrt og krever ofte nye investeringer. Det har man som lite selskap ofte mangel p

Ønsker du å øke kompetansen din om bærekraft?

Trenger du hjelp med å øke kompetansen din på bærekraft? Vi i Myldring hjelper bedrifter med å forbedre sitt bærekraftarbeid gjennom kunnskapsutvikling, markedsforståelse og forretningsutvikling. Dersom du trenger hjelp til å kommunisere ditt bærekraftarbeid, har vi også kompetanse på det. 


Les også: Slik bruker du FNs bærekraftsmål til å komme i gang med bærekraftarbeidet

Del på Facebook
del på Linkdin
Del på twitter

Flere artikler fra Myldring

Bærekraft
Marie Storli

Det sirkulære veikartet: Slik kommer du i gang med satsingen på sirkulær økonomi

Norsk økonomi er bare 2,4 prosent sirkulær. Samtidig har norske myndigheter som ambisjon at vi skal bli et foregangsland innen sirkulær økonomi. I dette blogginnlegget introduserer vi “det sirkulære veikartet for finansnæringen”.

Les mer »