fbpx

Det sirkulære veikartet: Slik kommer du i gang med satsingen på sirkulær økonomi

Norsk økonomi er bare 2,4 prosent sirkulær. Samtidig har norske myndigheter som ambisjon at vi skal bli et foregangsland innen sirkulær økonomi. I dette blogginnlegget introduserer vi “det sirkulære veikartet for finansnæringen”.

I rapporten “Finansnæringen som pådriver for sirkulær økonomi”, som vår bærekraftskonsulent Marie Storli har skrevet sammen med Circular Norway, presenteres ‘Det sirkulære veikartet for finansnæringen’. Veikartet inneholder bransjespesifikke råd for bank, skadeforsikring, investering, pensjon og kapitalforvaltning. I tillegg inneholder det et sett med tverrgående anbefalinger som gjelder kompetanseløft. 

 

Gjennom samtaler med fremtredende aktører innen sirkulær finans i Europa har vi kommet fram til tjue konkrete anbefalinger for hva finansnæringen bør gjøre for å manøvrere omstillingen til en sirkulær økonomi.

Omstillingen til sirkulær økonomi ligger foran oss

Norsk økonomi er bare 2,4 prosent sirkulær. Det vil si at over 97 prosent av ressursene i økonomien vår kastes bort, og ikke kommer tilbake i kretsløpet. Det er dette som kalles sirkularitetsgapet. Til sammenligning er verdensøkonomien 8,6 prosent sirkulær, mens Nederland er hele 24,5 prosent sirkulær.

 

Myndighetene har som ambisjon at Norge skal bli et foregangsland innen sirkulær økonomi. Likevel er norsk økonomi svært avhengig av fossile næringer og lineære verdikjeder. Dette gjør oss sårbar for lineær risiko.

Lineær risiko

Lineær risiko er den risikoen som knyttes til lineære verdikjeder. Det vil si at man benytter knappe og ikke-fornybare ressurser, prioriterer salg av nye produkter med kort levetid, og så videre. Slike forretningsmodeller kan se lønnsomme ut på kort sikt. Dersom man ikke er på ballen og omstiller seg til sirkulær økonomi kan man imidlertid komme til å tape ut.

 

Selskaper i den lineære økonomien er eksponert for lineær risiko. Det er flere kilder til lineær risiko. Markedene er i forandring, og det som lønner seg i dag vil ikke nødvendigvis lønne seg i framtiden. Det kan for eksempel være risiko knyttet til tilgangen til nye, ikke-fornybare materialer og råstoffer. Løsningen på dette er selvfølgelig å gå over til å gjenbruke materialer, eller nytte resirkulerte materialer! Det er også en risiko knyttet til endringer i forbrukerpreferanser og omdømmerisiko. Alt dette vil være med på å avgjøre virksomhetens muligheter og framtid.

EU setter premissene for norsk finanisering

EUs regelverksutvikling setter premissene for norsk finansnæring. EU har satt klare mål om et konkurransedyktig, ressurseffektivt, nullutslipps-kontinent innen 2050. Sirkulær økonomi er et sentralt verktøy for å oppnå dette målet, og er derfor en viktig komponent i den grønne given, handlingsplanen for bærekraft og taksonomien. Taksonomien, hvor sirkulær økonomi er ett av seks miljømål, får stor betydning for norsk finansnæring.

 

Andre land utvikler produkter og styrker kompetanse på sirkulær økonomi. Flere europeiske land sitter nå i førersetet og utvikler sirkulære løsninger, tjenester og produkter. Her samarbeider offentlig og privat sektor på tvers av ulike næringer om å finne de gode løsningene som gagner økonomien, naturen og samfunnet!

 

Sirkulære forretningsmodeller kan øke norsk konkurransekraft, skape sunn, grønn vekst og nye arbeidsplasser. Den samlede visjonen med det sirkulære arbeidet er å lykkes med bærekraftsmålene under Agenda 2030 og å nå målene i Parisavtalen.

Ønsker du å komme i gang med satsingen på sirkulær økonomi?

Er du usikker på hvordan bedriften din kan komme i gang med satsingen på en sirkulær økonomi? Vi Myldring har blant annet fagkompetanse innen sirkulær økonomi.  

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Del på Facebook
del på Linkdin
Del på twitter

Flere artikler fra Myldring

Bærekraft
Marie Storli

Det sirkulære veikartet: Slik kommer du i gang med satsingen på sirkulær økonomi

Norsk økonomi er bare 2,4 prosent sirkulær. Samtidig har norske myndigheter som ambisjon at vi skal bli et foregangsland innen sirkulær økonomi. I dette blogginnlegget introduserer vi “det sirkulære veikartet for finansnæringen”.

Les mer »