fbpx

Hva mener vi med "bærekraft"?

For Myldring handler bærekraft om å skape en verden der alle mennesker kan leve gode liv, innenfor planetens tålegrenser.

Som verdenssamfunn står vi overfor store utfordringer. FNs 17 bærekraftsmål gir oss klare målsetninger som vi jobber for.

Som et ansatteid selskap med hovedvekt av kvinnelige eiere og ansatte er vi opptatt av bærekraftsmål nummer 5: Likestilling mellom kjønnene. Vi brenner for at kvinner må eie og drive selskaper!

I Myldring ser vi utfordringer som muligheter. Vi er opptatt av å finne de gode løsningene som gagner både jordkloden og oss som bor her. Vil vil gjerne hjelpe din bedrift finne sitt bærekraftsmål, og løsninger som gjør at dere oppfyller de nye bærekraftstandardene!

Våre nyeste artikler om bærekraft

Hva gjør vi?

Vi i Myldring ønsker å gi et lite bidrag til en bedre verden, som respekterer planetens tålegrenser samtidig som alle verdens mennesker har mulighet til å leve gode liv.

Vi har fagkompetanse innen bærekraft, forretningsutvikling, samfunnsøkonomisk analyse og sirkulære forretningsmodeller.

Bærekraftstjenester vi tilbyr:

Fagkompetanse

Vi har fagkompetanse innen bærekraftig økonomi og forretningsutvikling. Ansatte i Myldring har også god kompetanse innen bærekraftig mat og landbruk

Kommunikasjon

Vi har lang og god erfaring med å hjelpe kunder bygge en grønn merkevare og kommunisere sitt bærekraftarbeid til omverdenen. 

Kurs og workshop

Vi tilbyr kurs og workshops innen bærekraftig økonomi, sirkulærøkonomi, kommunikasjon av bærekrafttiltak og grønn forretningsutvikling. 

Foredrag

Vi kan holde foredrag innen grønn økonomi, sirkulærøkonomi, smultringøkonomi og kommuniksjon av bærekrafttiltak

NOEN PROSJEKTER HVOR VI HAR JOBBET MED BÆREKRAFT

Spama

Vi bidrar med fagkompetanse til e-læringer om bærekraft, som Spama tilbyr finansrådgivere. Blant annet på temaer som bærekraftig finans og EUs taksonomi.

Rørosmeieriet

På oppdrag fra Rørosmeieriet og Landbrukets Økoløft har vi arrangert en konferanse om matproduksjon i takt med naturen. 

Natural State

På oppdrag for Natural State og Nordic Circular Hotspot skrev vi tekster og sammendrag om sirkulær økonomi, for konferansen Nordic Circular Summit 2020.

Eikund

Ved bruk av vår fagkompetanse innen kommunikasjon og samfunnsøkonomi har vi hjulpet Eikund med å formidle sitt bærekraftsarbeid.

BOOK MARIE STORLI SOM FOREDRAGSHOLDER

Marie Storli er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo med spesialisering innen bærekraft og miljøøkonomi. Marie er også leder i Rethinking Economics Norge, som jobber for å nye ideer og perspektiver i økonomifaget!

Marie er en hyppig brukt skribent på temaer om bærekraft og økonomi, og hjelper deg gjerne med det!

I det siste har hun blant annet skrevet om smultringøkonomi for Morgenbladet, om Grønn ny deal for Dagens Næringsliv, og om MMT for Samfunnsviteren.

Marie er også en ivrig foredragsholder, som gjerne holder kurs og workshop om temaer knyttet til økonomi og bærekraft!

KURS VI TILBYR INNEN BÆREKRAFT

Smultringøkonomi

Smultringøkonomi er en ny måte å tenke økonomi – for det 21. århundre. Dette rammeverk hjelper oss å holde to tanker i hodet på en gang, for å oppnå både sosial og økologisk bærekraft. Målet er å bygge en økonomi som fungerer innenfor planetens tålegrenser, samtidig som vi skaper et grunnlag for at alle mennesker kan leve gode liv i dag!

Hva er sirkulærøkonomi?

Sirkulær økonomi er veien til en bærekraftig økonomi. Det handler om å få mer ut av de ressursene vi har, samtidig som vi minimerer avfall og klimagassutslipp. I steden for å kaste ting må vi finne nye måter å gjenbruke ressurser på – og dra nytte av avfall som en ressurs!

EUs grønne taksonomi

En viktig del av EUs grønne giv er bærekraftstaksonomien, som definerer hvilke aktiviteter som kan defineres som bærekraftige. Målet er å unngå grønnvasking, og sørge for at aktiviteter med negativ miljøpåvirkning ikke kan kalles bærekraftige. Hvordan vil taksonomien påvirke din bedrift og næring?

Planetens tålegrenser

Bærekraft er mer enn klima! En bærekraftig utvikling handler om å skape et trygt og rettferdig handlingsrom for hele menneskeheten, nå og i fremtiden. Planetens tålegrenser definerer hvor mye natur vi må beskytte for at jorda skal forbli et trygt og godt hjem for menneskeheten i framtiden.

Økologisk økonomi

Økologisk økonomi er en tverrfaglig fagretning som kombinerer innsikter fra økologi og økonomi. Her tar man utgangspunkt i at økonomien er del av en større helhet, nemlig biosfæren, og ser på økologisk bærekraft som et premiss for økonomisk og sosial bærekraft.

Bærekraftig finans

En viktig driver i en bærekraftig omstilling av samfunnet er finansiering og kapital. Bærekraftige investeringer spiller dermed en viktig rolle. Hva er de dominerende trendene innen grønne investeringer?

TOP
%d bloggere liker dette: