fbpx

Bærekraft

Hva mener vi med "bærekraft"?

For Myldring handler bærekraft om å skape en verden der alle mennesker kan leve gode liv i dag og i framtiden. For å klare dette må vi tilpasse økonomien innenfor planetens tålegrenser.

Som verdenssamfunn står vi overfor store utfordringer. FNs 17 bærekraftsmål gir oss klare målsetninger, og verdenssamfunnet har blitt enige om å fase ut klimagassutslipp i løpet av de neste tiårene. Dette innebærer en grunnleggende omstilling av økonomien og samfunnet. Vi i Myldring ønsker å være med og forme framtiden, og aktivt arbeide for å akselerere det grønne skiftet.

I Myldring ser vi utfordringer som muligheter. Vi er opptatt av å finne de gode løsningene som gagner både jordkloden og oss som bor her!

Myldring brenner også for at kvinner må eie og drive selskaper. Som et ansatteid selskap, startet og drevet av kvinner bidrar vi fint til bærekraftsmål nummer 5: Likestilling mellom kjønnene. Vi heier på alle kvinner som vil starte eller drive selskap!

 

Vi har kompetanse innen:

Vi har fagkompetanse innen bærekraftig økonomi, forretningsutvikling, sirkulær økonomi, kommunikasjon og mer. Les mer om hvilke tjenester vi tilbyr her. Vi tilbyr blant annet kurs og workshops innen våre kompetanseområder. Vil du lære mer?

Smultringøkonomi

Smultringøkonomi er en ny måte å tenke økonomi – for det 21. århundre. Dette rammeverk hjelper oss å holde to tanker i hodet på en gang. Målet er å bygge en økonomi som fungerer innenfor planetens tålegrenser, samtidig som vi skaper et grunnlag for at alle mennesker kan leve gode liv i dag!

Sirkulær økonomi

Veien til en bærekraftig, karbonnøytral økonomi går gjennom en sirkulær økonomi. Det handler om å ikke sløse bort ressursene vi har, og nytte av avfall som en ressurs. Sirkulær økonomi baseres på prinsippene: slanke, bremse, lukke og regenerere. Vi hjelper deg å komme i gang!

EUs bærekrafts taksonomi

En viktig del av EUs grønne giv er bærekraftstaksonomien, som definerer hvilke aktiviteter som kan defineres som bærekraftige. Målet er å unngå grønnvasking og finansiere det grønne skiftet. Hvordan vil taksonomien påvirke din bedrift og næring?

Planetens tålegrenser

Bærekraft er mer enn klima! En bærekraftig utvikling handler om å skape et trygt og rettferdig handlingsrom for hele menneskeheten, nå og i fremtiden. Planetens tålegrenser definerer hvor mye natur vi må beskytte for at jorda skal forbli et trygt og godt hjem for menneskeheten i framtiden.

Bioøkonomi

I dag lever vi i en oljeøkonomi som er basert på produksjon og foredling av fossile ressurser som olje, kull og gass. Bioøkonomi er en økonomi basert på produksjon og foredling av biologiske og fornybare ressurser som jord, skog og hav. Skal vi lykkes med det grønne skiftet må vi gå fra en oljeøkonomi til en bioøkonomi.

Bærekraftig matproduksjon

Mange tror at bærekraftig matproduksjon betyr planteproduksjon. Det gjør det ikke. Bærekraftig matproduksjon handler om å utnytte de arealene man har tilgjengelig til best mulig produksjon innenfor planetens tåleevne og til det beste for folk, dyr og jord.

Sirkulære forretningsmodeller

Sirkulær økonomi handler om å hindre at verdier går tapt. Et ferdig produkt har høyere verdi enn delene og råvarene hver for seg, men ved salg av lineære produkter forsvinner verdiene når produktet selges. Bruk de sirkulære nøkkelprinsippene for å innovere i forretningsmodellen for sirkulær inntjening og økt ressurseffektivitet.

Økologisk økonomi

Økologisk økonomi er en tverrfaglig fagretning som kombinerer innsikter fra økologi og økonomi. Her tar man utgangspunkt i at økonomien er del av en større helhet, nemlig biosfæren, og ser på økologisk bærekraft som et premiss for økonomisk og sosial bærekraft.

Våre nyeste artikler om bærekraft

TOP