fbpx

Kundecaser

Kundene våre betyr alt for oss. Vår største kundegruppe er små og mellomstore bedrifter. Her er noen eksempler på kunder og samarbeidspartnere vi har gjennomført eller fortsatt gjør spennende oppdrag for.

Rørosmeieriet

Rørosmeieriet lager produkter av høy kvalitet, med utspring i rike mattradisjoner fra Røros-traktene og med godt meierifaglig håndverk.

Høsten 2021 hjalp vi til med å arrangere jubileumskonferansen “I takt med naturen” på Røros. Vi hjalp til med alt fra utvikling av konsept, booking av foredragsholdere, markedsføring av konferanse, utvikling av konferansens nettside, samt gjennomføring av selve konferansen.

Øyo

Øyo har laget verktøy, økser, kniver, kjøkkenutstyr og gaveartikler i over 130 år. Siden Knut Øyo startet historien i 1882, har kvalitet vært grunnsteinen i familiebedriften.

Høsten 2021 og våren 2022 hjalp vi Øyo med å lage en bærekraftstrategi for virksomheten. Dette innebar at vi tok en grundig gjennomgang av hvor Øyo er den dag i dag, hva Øyo trenger å gjøre for å gå i en grønnere retning, samt hvor Øyo er på vei.

Økologisk.no

Økologisk.no er en del av Stiftelsen Norsk Mat, og har som formål å gi deg innsikt og kunnskap om økologisk mat og landbruk i Norge gjennom faktabasert og pålitelig informasjon.

Myldring bistår Stiftelsen Norsk Mat med kommunikasjonsarbeid for økologisk.no, i form av tekster til nettsiden og innholdsproduksjon til deres sosiale medier kanaler.

Norges Vel

Urbantlandbruk.no er etablert og driftes av Norges Vel for å samle bransjen og utveksle informasjon og ideer.

Myldring bistår Stiftelsen Norges Vel med kommunikasjonsarbeid for urbantlandbruk.no, i form av tekster til nettsiden og innholdsproduksjon til deres sosiale medier kanaler.

Dinutvei.no

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her kan du også stille spørsmål om alt du måtte lure på om disse temaene.

Myldring produserer videoinnhold for Dinuvei.no til deres sosiale medier kanaler.

Kystskogbruket

Kystskogbruket er et samarbeid som jobber for at potensialet i skognæringa langs kysten skal realiseres.

I tillegg til å ha hjulpet med å etablere en digital tilstedeværelse for Kystskogbruket, har vi utformet grafisk materiell til flere av Kystskogbrukets prosjekter. I 2020 var vi med å produsere webinaret “Verdien av tre - fra skog til møbler, er det mulig i Norge”, som ble sendt direkte fra Storlihytta i Molde.

Circular Norway

Circular Norway er en pådriver for omstilling av norske bedrifter og kommuner til sirkulærøkonomi gjennom rådgivning og bruk av praktiske verktøy, innovasjon og forretningsutvikling.

De samarbeider med de fremste miljøene på sirkulærøkonomi i Europa, og sammen bidrar de til at Norge leverer på bærekraftsmålene og klimamålene i Paris-avtalen.

Eikund

Eikund er en møbelprodusent som ble etablert i 2016, og har siden den gang klart å samle det beste av norsk møbeldesign fra 1950- og 60-tallet under ett merke.

I 2021 skrev vi flere artikler om bærekraft til nettsiden deres, samt jobbet med innholdsproduksjon, publisering og analysering på bedriftens sosiale medier.

Rethink food

Rethink Food er et påvirkningsselskap som arbeider for at bærekraftig matproduksjon skal lønne seg. Med andre ord, de mener at bedrifter som gjør de riktige tingene må tjene mer penger enn de som ødelegger for jorda, havet, dyr og folk.

Gjennom planlegging, produsering, publisering og analysering hjelper vi Rethink Food med å bli sett og hørt på sosiale medier.

Norsk Fjørfelag

Norsk Fjørfelag er det eneste landsomfattende faglag innen fjørfesektoren som er åpent for alle produsenter, uavhengig av produksjon og omsetningsledd.

Våren 2022 hjalp vi til med å lage en kommunikasjonsstrategi for interesseorganisasjonen, og per dags dato hjelper vi til med kommunikasjonsarbeid (strategi, sosiale medier, pressearbeid etc.).

Netlife

Netlife Design produserer konferansen Y Oslo. Y Oslo er en konferanse som handler om å lage bedre produkter og tjenester til folket som også er bra for kloden, og den har vært arrangert både fysisk og heldigitalt de siste årene med rundt 800 deltakere.

Vi har i flere år bistått med diverse oppgaver i prosjektplanleggingen av konferansen, spesielt mye med booking av foredragsholdere.

Oslo kommune

Høsten 2021 holdt vi foredrag på fagdag for avdeling i bydel Alna om bærekraft og sirkulær økonomi.

Natural state

Natural State was founded as a new market approach in 2017, accumulating more than 20 years of project development and realization.

Today Natural State operates as a small group of purpose driven strategists with an expertise moving from operations and economics, to place building and branding. In addition to building self-initiated projects, they work with both public and private sector, locally and globally.

Horde

Horde er et uavhengig fintechselskap som lager neste generasjons banktjenester hvor forbrukeren står i fokus.

Vi har tidligere bidratt med å planlegge, produsere og publisere innhold for Horde på sosiale medier. Vi var også med å arrangere arrangementet “Lyst til å jobbe i en startup?”, hvor det var lyn-pitcher fra fintechstartuper med mål om å rekruttere et mangfold av studenter inn i fintechmiljøet.

Spama

Spama ble etablert i 1952 og eies av norske sparebanker. Selskapet har spesiell kompetanse innen bank og finans. De leverer blant annet e-læringskurs til ansatte i sparebankene.

Vi har hjulpet Spama med å lage flere e-læringskurs om økonomi og bærekraft. Dette er tverrgående kompetanseoppdateringer som Spama tilbyr sine medlemmer slik at de oppdaterer sin kompetanse. Kursene har blant annet handlet om bærekraftig finans og investeringer, samt EU-taksonomien for bærekraftige investeringer.

Norsk landbrukssamvirke

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 17 bondeeide samvirkebedrifter i landbruket.

Vi har tidligere bistått Norsk Landbrukssamvirke med å produsere konferansene Oslo:Samvirk! og Mat og Landbruk. I tillegg har vi bistått med innholdsproduksjon og publisering på deres digitale flater.

Stacc

Stacc er et norsk fintech-selskap som leverer IT-løsninger og tjenester for nordiske aktører innen bank og finans.

Vi har tidligere hjulpet Stacc med planlegging, produksjon og publisering av innhold på sosiale medier.

Samfunnsviterne

Samfunnsviterne er en fagforening for samfunnsvitere under hovedorganisasjonen Akademikerne.

Vi har skrevet en rekke saker for medlemsbladet Samfunnsviteren, blant annet en serie om Moderne monetær teori. Høsten 2021 utarbeidet vi en lengre rapport for internasjonalt utvalg i Samfunnsviterne som fikk tittelen Økonomi for vanlige folk.

Human International Documentary Film Festival

Human International Documentary Film Festival er Oslos største kinofestival for dokumentarfilm. I 2021 hjalp vi dem med å planlegge, produsere og publisere innhold i deres kanaler for å markedsføre festivalen.

Kvinner i skogbruket

Kvinner i Skogbruket er en frittstående, uavhengig organisasjon som ble stiftet i 1986. Organisasjonen har til formål å motivere og stimulere kvinner i alle aldre til deltakelse og engasjement på alle plan innenfor skogbruket, samt vektlegge samhold og samarbeid.

Vi har bistått med å lage ny nettside for organisasjonen, samt hjulpet med å produsere webinar.

ODE Ung

ODE Ung er en del av Stiftelsen Oslo Danse Ensemble, ODE (1994-2019), og lager danseteaterforestillinger for, av og med ungdom.

Myldring har bistått med å lage nettsiden odeung.no.

Norsk Sau og Geit

Norsk Sau og Geit (NSG) er interesseorganisasjonen for folk med sau, geit og gjeterhund i Norge. Organisasjonen har blant annet mål om å sikre bærekraftig matproduksjon basert på mest mulig norske fôrressurser.

Vi har ved flere anledninger bistått organisasjonen med produksjon av tekst til medlemsbladet deres.

Norges curlingforbund

Norges Curlingforbund jobber for å fremme curlingsporten i Norge på vegne av alle norske curlingklubber.

Høsten 2021 holdt vi et grunnkurs i sosiale medier for medlemmer i Norges Curlingforbund. Vi bistår også forbundet med strategiarbeid i forbindelse med sosiale medier, samt å opprettholde en digital tilstedeværelse (innholdsproduksjon, pressearbeid etc.)

Klubb TA PLASS

Klubb TA PLASS er Norges nye danseklubb for deg som vil lære å ta mer plass i egen kropp og inspireres til å danse mer.

Høsten 2021 hjalp vi til med å lage forretningsmodellen og infrastrukturen for danseklubben, samt lage en kommunikasjonsstrategi.

TOP