fbpx

Marie storli

ekspertise: bærekraft, miljøøkonomi, sirkulær økonomi

Marie Storli er en engasjert og dyktig samfunnsøkonom – med gode formidlingsevner. Hun har spesialisert seg innen bærekraft, miljøøkonomi, økonomisk historie, makroøkonomi og moderne monetær teori. Til daglig jobber Marie som bærekraftskonsulent i Myldring, samt som leder i Rethinking Economics.

Pris: 
Digitalt foredrag – 7500,- 
Foredrag – 15 000,-

Foredrag

Smultringøkonomi

Smultringøkonomi er en ny måte å tenke økonomi – for det 21. århundre. Dette rammeverket hjelper oss å holde to tanker i hodet på en gang, for å oppnå både sosial og økologisk bærekraft. Målet er å bygge en økonomi som fungerer innenfor planetens tålegrenser, samtidig som vi skaper et grunnlag for at alle mennesker kan leve gode liv i dag!

Hva er sirkulærøkonomi?

Sirkulær økonomi er veien til en bærekraftig økonomi. Det handler om å få mer ut av de ressursene vi har, samtidig som vi minimerer avfall og klimagassutslipp. I steden for å kaste ting må vi finne nye måter å gjenbruke ressurser på – og dra nytte av avfall som en ressurs!

EUs grønne taksonomi

En viktig del av EUs grønne giv er bærekraftstaksonomien, som definerer hvilke aktiviteter som kan defineres som bærekraftige. Målet er å unngå grønnvasking, og sørge for at aktiviteter med negativ miljøpåvirkning ikke kan kalles bærekraftige. Hvordan vil taksonomien påvirke din bedrift og næring?

Ønsker du å se mer fra Marie?

TOP