fbpx

Siri stensland

Kommunikasjonskonsulent

Siri er en nysgjerrig og engasjert kommunikasjonskonsulent, som er opptatt av at informasjon kommuniseres riktig, og at det er riktig informasjon som kommuniseres!

Med et årsstudium i Utviklingsstudier ved UiA, en bachelorgrad i journalistikk ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, samt en mastergrad i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi ved NTNU, har Siri et godt utgangspunkt for å hjelpe deg og din bedrift med å øke sin digitale tilstedeværelse. 

Ved siden av studiene har Siri tilegnet seg arbeidserfaring som journalist i VG, Fædrelandsvennen og Haugesunds Avis, samt som kommunikasjonsrådgiver i Enova. Det faktum at hun har fått et innblikk i både journalistikk- og kommunikasjonsarbeid, har gitt hun et godt grunnlag til å forstå hva slags innhold som virker i både tradisjonelle og digitale medier, samt hvordan man forvandler komplisert innhold til forståelige budskap. 

Siri har et øye for gode historier og liker å eksperimentere med visuelle uttrykk, og trives med en arbeidshverdag hvor arbeidsmengden er stor og tiden er kort. Gjennom masteroppgaven sin om bærekraftkommunikasjon i moteindustrien har hun også tilegnet seg god kjennskap til verdien av kommunikasjon i arbeidet med bærekraft, samt hvordan bedrifter kan kommunisere troverdig om sitt bærekraftarbeid.

Prosjekter

SOMTO, Karoline Aadlands minnestiftelse: 

Siri har jobbet sammen med minnestiftelsen SOMTO for å øke deres digitale tilstedeværelse. Dette innebar blant annet oppsett og optimalisering av plattformer på sosiale medier, oppdatere tekst til nettside, samt lage oppsett for nyhetsbrev. Hun har også stått for utforming av ny logo til minnestiftelsen.

Rørosmeieriet:

I anledning Rørosmeieriet sin kombinerte fysiske og digitale jubileumskonferanse “I takt med naturen” som fant sted den 24. august i år, hjalp Siri til med markedsføring og billettsalg av konferansen. 

Kystskogbruket: 

Siri bistår Kystskogbruket med utforming av innholdsplan og innholdsproduksjon til deres plattformer på sosiale medier. Hun har også bistått med utforming av grafisk materiell til nettsiden deres. 

Skrevet av Siri

TOP